Våtmark börjar ta form

Med stöd från Länsstyrelsen anläggs
ett våtmarksområde på Dampetorps marker.
Vattennivån stiger nu successivt och förhoppningen
är att bidra till den biologiska mångfalden.

Ståtliga jordärtskockor

Jordärtskockor är en ståtlig växt.
De kan skördas på senhösten, men
allra bäst är att lämna knölarna  i
jorden och istället skörda dem under
tidig vår.

Miljöstationen är klar

För att underlätta sopsorteringen
har Dampetorp nu en egen miljö-
station för sopor, glas, papper, plast,
returflaskor, glödlampor och batterier.