Våtmark börjar ta form

Med stöd från Länsstyrelsen anläggs
ett våtmarksområde på Dampetorps marker.
Vattennivån stiger nu successivt och förhoppningen
är att bidra till den biologiska mångfalden.