Miljöstationen är klar

 

För att underlätta sopsorteringen
har Dampetorp nu en egen miljö-
station för sopor, glas, papper, plast,
returflaskor, glödlampor och batterier.