Ståtliga jordärtskockor

Jordärtskockor är en ståtlig växt.
De kan skördas på senhösten, men
allra bäst är att lämna knölarna  i
jorden och istället skörda dem under
tidig vår.