Gårdsmiljön

Gården har sedan dess förvärv 1691 gått i arv, men delades upp mellan två bröder i början av 1800-talet. Den ena brodern bodde på ena sidan av den grusväg som leder upp till gården och den andra byggde sitt hus med tillhörande ladugård, loge, magasin på den andra sidan.

Gården har därför dubbla uppsättningar av alla ekonomibyggnader och allt på den vänstra sidan kallas för ”grannas” och de byggnaderna är äldre. Grannas boningshus är byggt 1821, medan huset på andra sidan vägen är från 1911. Gårdsmiljön är till största delen från 1800-talet och tidigt 1900-tal. På 1940-talet köptes Grannas upp och de båda gården blev åter en – Dampetorp.

Många av gårdens föremål från förra seklet finns bevarade och vi ordnar gärna en guidad tur bland magasin, logar, sommarkök, visthusbodar och gårdens kvarn.